KUSIF olarak yürüttüğümüz önemli çalışmalardan birisi de Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kurulmasına yönelikti. KUSIF’in öncülüğünde kurulan Sosyal Etki Grubu, sosyal etki aktörlerinin pozitif sosyal etkilerinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Sosyal etki aktörlerinin sosyal etki ölçümlemesi ve ölçümleme sonuçlarının kullanımı konularında birbirinden öğrenme, paylaşma ve uygulama ağına sahip olması bizim için oldukça önemli. Çünkü böylece ekosistemin sosyal etki ölçümleme ve yönetebilme pratiğini benimsemesi sağlanabilir ve sosyal etki aktörlerinin sosyal etki üzerine çalışmanın faydaları konusunda farkındalıkları artabilir. Ayrıca Türkiye Sosyal Etki Grubu, sosyal etki aktörlerinin sosyal etki ölçümlemesinin ve yönetiminin araçlarını bilmelerini ve sosyal etki ölçümlemesi hakkında Türkçe kaynaklara erişimlerinin artmasını da amaçlamaktadır.

3 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı’nda Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun yapısı, ihtiyaçları ve sunacağı imkanları ilk kez tartışma fırsatı bulduk ve konferanstan elde ettiğimiz çıktılarla grubun oluşturulması için ilk adımları attık. Bu kapsamda Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun oluşturulmasına yönelik bir çalışma grubu oluşturduk ve bu çalışma grubu, grubun oluşturulması için uzun süre çalışmalarını sürdürdü.

Bu grup ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Nisan 2017’de grubumuzu KUSIF, Yaşama Dair Vakıf (YA DA) ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı öncülüğünde kurduk. Grup, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), ASHOKA Türkiye, Adım Adım, Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) ve bağımsız uzmanlardan oluşan ilk üyeleriyle çalışmalarına başladı. Sosyal Etki Grubu çalışmalarının çıktıları konusunda paylaşımlarda bulunmak ve geri bildirim almak için portalın önemli bir araç olduğunu ve iki platformun birbirini besleyen ve güçlendiren çalışmalar ortaya koyması gerektiğini düşünüyoruz.