Değişim Teorisi

Hayır kurumları çok yoğun çalıştıklarından nihai olarak başarmaya çalıştıklarından ziyade günlük faaliyetlerine daha fazla yoğunlaşabiliyorlar. Hedefleri konusunda düşünmek ya da etkilerini ölçme konusunda zorluk yaşayabiliryorlar.…
Sayfa 1 / 8