Burada çocuk alanında çalışan kurum ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş göstergeleri bulacaksınız. Bu alanda yürüttüğünüz çalışmalar ve tespit ettiğiniz göstergeleri bizimle paylaşın, portalda yayınlayalım.

Nasıl çalışır?

Görmüş olduğunuz tek rakamdan oluşan kod (1, 2, 3, 4 vb)  konu adını, iki rakamdan oluşan kod  (1.1, 1.2, 2.3 vb) konu ile ilgili değişimleri, üç rakamdan oluşan kod (1.1.1, 1.2.1, 2.1.1 vb) alt değişimleri  ve harf kodları göstergeleri ifade etmektedir.

3- ÇOCUK ALANINDA ÇALIŞAN KURUMLAR VE ARAŞTIRMACILAR İÇİN DEĞİŞİM VE GÖSTERGELER

3.1 Faaliyet gösterilen okulda, risk altındaki çocukların okul terkinin azalması

3.1.1 Çocukların okula güven hissinin artması

a) Çocukların devamsızlık gün sayısı/oranı
b) Okulu bırakan çocuk sayısı
c) Okula zamanında giden çocuk sayısı/oranı
ç) Okulda kendini güvende hissettiğini ifaden eden çocuk sayısı/oranı

3.1.2 Çocukların kendine güveninin artması

a) Çocukların kendine güven/özdeğer düzeyi

3.1.3 Okulda fiziksel şiddetin azalması

a) Okulda fiziksel şiddet yüzünden cezalandırılan, uzaklaştırma alan öğrenci sayısı/oranı
b) Çocukların fiziksel şiddetle ilgili deneyimleri ve tanıklıkları

3.1.4 Çocukların okul başarısının artması

a) Sınıf düzeyinde bilgi ve kazanımların seviyesi
b) Düzenli ödev yapan çocuk sayısı
c) Ders içi katılım düzeyi
ç) Karne notları, öğretmen ve veli değerlendirmeleri

3.1.5 Çocukların sosyalleşebilme becerisinin artması

a) Çocukların katıldığı sosyal etkileşim içeren etkinlik sayısı
b) Çocukların ekip çalışmalarına katılım düzeyi
c) Akran şiddet düzeyi
ç) Çocukların yeni edindikleri arkadaş sayısı

3.1.6 Gönüllüleri rol model almaları

a) Gönüllülerle (abla-ağabeylerle) ilgili olumlu ifade kullanan çocuk sayısı
b) Çocukların gönüllülere yönelik (beğeni, özenme, örnek alma içeren) olumlu ifadeleri
c) Çocukların gönüllülerden etkilenerek kendi alışkanlıklarında/davranışlarında yaptıkları değişiklikler

3.1.7 Meslek edinme isteklerinin artması

a) İleride meslek edinmeyi planlayan çocuk sayısı
b) İleride sahip olmak istedikleri mesleklerin çeşitliliği
c) Belirgin bir meslek edinmek isteyen çocuk sayısı

3.2 Çocuklarda gözlenen dürtü-kontrol bozukluğunun (semptomlarının) azalması

a) Çocukların öfke kontrolü yapabilme düzeyleri
b) Çocukların dikkatlerini toplama-konsantrasyon düzeylerinin süreleri
c) Çocukların gösterdikleri agresif davranışlar
ç) Çocukların sebat edebilme-sabırlı olabilme süreleri