Burada engellilik alanında çalışan kurumlar ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş göstergeleri bulacaksınız. Bu alanda yürüttüğünüz çalışmalar ve tespit ettiğiniz göstergeleri bizimle paylaşın, portalda yayınlayalım.

Nasıl çalışır?
Görmüş olduğunuz tek rakamdan oluşan kod (1, 2, 3, 4 vb) konu adını, iki rakamdan oluşan kod (1.1, 1.2, 2.3 vb) konu ile ilgili değişimleri, üç rakamdan oluşan kod (1.1.1, 1.2.1, 2.1.1 vb) alt değişimleri ve harf kodları göstergeleri ifade etmektedir.

2- ENGELLİLİK ALANINDA ÇALIŞAN KURUMLAR VE ARAŞTIRMACILAR İÇİN DEĞİŞİM VE GÖSTERGELER

2.1 Görme engellilerin iş olanakları ve iş arama konusunda güçlendirilmesi

2.1.1 Görme engellilerin nitelikli iş başvurusu yapabilme becerilerinin arttırılması

a) İşe uygun nitelikte özgeçmiş hazırlayabilen görme engelli sayısı/oranı
b) Görüşmeye çağrılan başvuru sayısı/oranı
c) Gerçekleştirilen başarılı iş görüşmesi sayısı

2.1.2 Görme engellilerin çalışabileceği yeni iş kollarının tespitinin yapılması

a) Tespit edilen yeni iş/iş kolu sayısı

2.1.3 Görme engellilerin hangi meslekte çalışmak istedikleri konusunda donanım ve farkındalıklarının arttırılması

a) Hangi meslekte çalışabileceğini ve çalışmak istediğini belirleyebilen görme engelli sayısı/oranı
b) Görme engellilerin çalışmak isteyebileceklerini belirttikleri iş kolu/ meslek sayısı

2.1.4 Görme engellilerin kendilerine güvenlerinin artması

a) Görme engellilerin kendine güven/özdeğer düzeyi
b) Kendine güveninin arttığını belirten görme engelli sayısı/oranı

2.2 Kurum ve işverenlerin farkındalıklarının arttırılması ve engellilere yönelik yaklaşımlarının iyileştirilmesi

1.2.1 Görme engellileri istihdam eden kurum sayısının artması

a) Görme engellileri istihdam eden kurum sayısı

2.2.2 Görme engellileri istihdam eden kurumlarda görme engellilere uygun, engelli dostu düzenleme ve uygulamaların artması

a) İşyerindeki engelli dostu düzenleme ve uygulamaların sayısı
b) İşyerindeki engelli dostu düzenlemelerin uygulanma/gerçekleşme oranı
c) İşyerindeki engelli dostu düzenleme ve uygulamaların nitelikleri

2.2.3 İşverenlerin engelli istihdamı konusunda isteklerinin artması

a) İşverenlerin engelli istihdamı konusundaki motivasyon düzeyleri
b) İşverenlerin engelli çalışanlara yönelik tutumları

2.2.4 İşverenlerin engelliler ile çalışma konusunda sahip olduğu kanuni hak ve yükümlülüklerle (avantajlar ve dezavantajlar) ilgili bilgilerinin artması

a) İşverenlerin engelliler ile çalışma konusunda kanuni hak ve yükümlülüklerle ilgili bilgi düzeyi