Burada gençlik alanında çalışan kurumlar ve araştırmacılar tarafından geliştirilmiş göstergeleri bulacaksınız. Bu alanda yürüttüğünüz çalışmalar ve tespit ettiğiniz göstergeleri bizimle paylaşın, portalda yayınlayalım.

Nasıl çalışır?

Görmüş olduğunuz tek rakamdan oluşan kod (1, 2, 3, 4 vb)  konu adını, iki rakamdan oluşan kod  (1.1, 1.2, 2.3 vb) konu ile ilgili değişimleri, üç rakamdan oluşan kod (1.1.1, 1.2.1, 2.1.1 vb) alt değişimleri  ve harf kodları göstergeleri ifade etmektedir.

1- GENÇLİK ALANINDA ÇALIŞAN KURUMLAR VE ARAŞTIRMACILAR İÇİN DEĞİŞİM VE GÖSTERGELER

1.1 Sanatla uğraşan gençlerin bölgede görünürlüklerinin artması

1.1.1 Gençlerin ve gençlerin oluşturdukları sanat gruplarının yöredeki bilinirlik düzeyinin artması

a) Yörede gençleri tanıyan kişi sayısı
b) Gençlerin dahil olduğu/düzenlediği sanat etkinliklerinden haberdar olan kişi sayısı
c) Yerel iletişim kanallarında gençlerin gerçekleştirdiği organizasyonlarla ilgili çıkan haber sayısı
ç) Gençlerin gerçekleştirdiği sanat organizasyonlarının sayısı
d) Gençlerin gerçekleştirdiği organizasyonların katılımcı sayıları

1.2 Gençlere karşı yörede mevcut önyargıların azalması

a) Gençlere yönelik olumlu ifadeler kullanan yöre halkı sayısı/oranı(yüzdesi)

1.3 Gençlerin kendilerini ifade etme kapasitelerinin sanat yoluyla arttırılması

1.3.1 Gençlerin ilgili oldukları sanat alanında kapasitelerinin artması

a) Gençlerin ilgilendikleri/performans gösterdikleri sanat dalı hakkındaki bilgi düzeyleri
b) Gençlerin ilgilendikleri/performans gösterdikleri sanat dalındaki performans (beceri) düzeyleri

1.3.2 Gençlerin kendi (sanatsal) yeteneklerini daha fazla fark etmesi

a) Kendi sanat alanı ile ilgili gelişim gösterdiğini ifade eden gençlerin sayısı/yüzdesi
b) Kendi sanat alanı ile ilgili yeteneklerini daha fazla fark ettiğini ifade eden gençlerin sayısı/yüzdesi

1.3.3 Gençlerin kendilik değerlerinin artması

a) Gençlerin kendine güven/özdeğer düzeyi

1.3.4 Gençlerin kendini ifade etme konusundaki becerilerinin artması

a) Gençlerin duygu, düşünce ve taleplerini ifade edebilme düzeyleri
b) Duygu, düşünce ve taleplerini daha iyi ifade edebildiğini belirten genç sayısı/oranı
c) Gençlerin yeni kurdukları arkadaşlık sayısı

1.4 Gençlerin organizasyon ve iletişim becerilerinin arttırılması

1.4.1 Gençlerin kendi organizasyonlarını (festival, konser, sergi, vb.) düzenleyebilmelerinin sağlanması

a) Gençler tarafından düzenlenen/gerçekleştirilen organizasyon sayısı

1.4.2 Gençlerin ilgi alanlarında faaliyet gösteren kurumlarla işbirliği kurabilmesi

a) İlişki kurulan (bağlantıya geçilen) kurum sayısı
b) İşbirliği yapılan (birlikte organizasyon, etkinlik düzenlenen veya destek alınan) kurum sayısı

1.4.3 Gençlerin farklı sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurabilmesi

a) İlişki kurulan (bağlantıya geçilen) sivil toplum kuruluşu sayısı
b) İşbirliği yapılan (birlikte organizasyon, etkinlik düzenlenen veya destek alınan) sivil toplum kuruluşu sayısı