SOSYAL GİRİŞİM VAKALARI-3 / GELECEK DAHA NET

Estonian Social Entreprise Network, KUSIF, Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı ve Social Value UK tarafından “Know Your Impact: Social Impact Management Tools for Young Social Entrepreneurs” programı kapsamında hazırlanan “Etkinizi Zirveye Taşıyın: Sosyal Girişim Vakaları” kitapçığı, Türkiye, Estonya ve İngiltere’den sekiz sosyal girişimin etki odaklı düşünme ile ilgili deneyimlerini içeriyor. Derlenen sosyal girişim örnekleri; ele alınan sosyal sorunlar, çözüm, iş modeli, deneyimler, sosyal girişim boyutu ve yapısı açısından farklılıklar gösterse de ortak nokta, sosyal girişimcilerin ve ekiplerinin sosyal etkilerini zirveye çıkarmak konusuyla ilgili kararlılıkları.

Gelecek Daha Net (GDN)

Bu kitapçıkta yer alan sosyal girişimlerden biri olan Gelecek Daha Net (GDN), gençleri güçlendiren çevrimiçi ve çevrimdışı hizmetlerle gençlerin iş bulma şansını artırıyor. Hizmetler, çevrimiçi mentorluktan koçluğa, eğitimlere, anketlere, atölyelere ve gençlik kamplarına kadar çeşitlilik gösteriyor.

Toplumsal Sorun

Nüfusun yarısının 30 yaşın altında olduğu Türkiye’de, nüfusun %17’si 14-25 yaşları arasında ve gençlerde işsizlik oranı %24. Genç insanlar, hayatları hakkında kararlar aldıklarında yeterli bilgi veya rehberliğe ulaşamıyor; gerçekte kendilerinden beklenenin ne olduğunu bilmiyor ve meslekler ve kariyer dalları hakkında bilgi sahibi değiller yani kendileri için uygun bir meslek veya kariyer dalında karar kılarken zorlanıyorlar.

Çözüm

GDN, eğitim, kariyer ve hayatta bilgiye dayalı kararlar alabilme kabiliyetiyle gençleri güçlendirirken kendi kaderlerini tayin edebilmelerini teşvik ediyor, onları 21. yüzyılın hayat becerileriyle donatıyor.

Girişim, birçoğu ilk defa gençlerle etkileşime giren veya gönüllü olan yüzlerce profesyonelin rol aldığı çevrimiçi ve çevrimdışı mentorluk, koçluk ve yetenek geliştirme yaklaşımlarını birleştiriyor. Bu doğrultuda insanların tatminkâr hayatlar yaşamasını; liseyi, üniversiteyi ve işini bırakan kişi sayısının azalmasını, iş bulma şanslarının artmasını, kariyerde başarı oranlarının artmasını, ekonominin güçlenmesini ve genel anlamda daha proaktif ve üretken bir toplumun ortaya çıkmasını hedefliyor. Hizmetlerin tümü, platform üyesi olan gençler için ücretsiz.

Etki Yönetimi Anlayışı

Sosyal inovasyon ve sosyal etki ölçümü, GDN’nin temel yapı taşları. Şu ana kadar herhangi bir rapor yayınlanmış olmasa da, tüm programlar için izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirilmiş ve sosyal etki ölçülüyor. GDN, “ölçülebilen her şeyin yönetilebilir olduğuna” inanıyor. 2016’ya kadar daha çok verilen hizmetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine odaklanılmıştı. Bu bağlamda hizmetlerden yararlanan öğrenciler, gönüllüler ve kurumlardan hizmetleri değerlendirmeleri istenmişti. 2016’ya gelindiğinde GDN bir adım daha attı ve ilk gençlik kampının yarattığı etkiyi ölçtü. Şimdi de paydaşları üzerindeki genel etkisine odaklanıyor ve sosyal etki yönetimine giden yolda ilk adım olarak Değişim Teorisi üzerinde çalışıyor.

 

İŞ MODELİ

 

FİNANSAL KAYNAKLAR

GENÇLERE GÖRE GDN ETKİ RAKAMLARININ BAZILARI

GDN’nin Etki Yönetimi Hedefleri

– Bir sosyal etki stratejisi geliştirmek.

– Sonuçları stratejik kararlar almada kullanmak.

– Bunu yatırımcıları çekmek için bir araç olarak kullanmak.

– Bunu iletişim için bir araç olarak kullanmak.

Değişim Teorisi

“Etkinizin Farkında Olun Projesi” kapsamında Ağustos 2006’da organize edilen Sosyal Etki Yönetimi eğitiminden itibaren, GDN kendi Değişim Teorisi’ni (DT) geliştirmeye hız verdi.

GDN’nin DT’ye odaklanmasının sebebi, etki yönetim sistemini sistematik ve yapısal bir hale getirebilmek. DT, devam eden bir süreç olsa da aşağıda GDN’nin en son DT’si görülebilir.

Etki Yönetimiyle İlgili Geleceğe Yönelik Planlar

– 2018’in sonunda bir sosyal etki raporu hazırlamış olmak.

– Sosyal etki yönetimi hakkında üç veya dört koçluk aktivitesine daha katılım göstermek.

– DT’yi sürekli olarak revize etmek ve yenilemek.

– DT ile stratejik kararlar almak.

Serra Titiz, 2003’ten beri sürdürülebilir gelişim alanında çalışıyor. 2007’de özel sektör ve sosyal sektör ortaklığıyla sürdürülebilir gelişim, kurumsal sosyal sorumluluk ve toplumsal kapasite geliştirme etrafında şekillenen yeni modeller ve projeler üreten ve uygulayan bir sosyal işletme olan Mikado’yu kurdu. Mikado’nun kaynakları ve ağları sayesinde birkaç yıldan beri aklında olan şeyi, yani gençlerin kaderlerini kendilerinin tayin ettikleri hayatlar sürebilmeleri için onlara rehberlik, ilham ve güç aşılayan global bir girişim kurma hedefini gerçekleştirdi. Mikado’nun bünyesinde kurulan Gelecek Daha Net projesi, zaman geçtikçe daha bağımsız ulusal bir girişim haline geldi. Titiz, 2013’ten beri Ashoka Fellow. Aynı zamanda Eisenhower Fellow.

Kitapçığın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sonraki Yayın:
Önceki Yayın:
Bu yazıyı yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir