Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Kasım 2012’de eğitim, araştırma ve işbirliği ile sosyal yaratıcılığı teşvik etmek ve sosyal etki yaratmak amacı ile kuruldu. KUSIF olarak sosyal etki aktörleri olarak tanımladığımız sosyal girişimcilerin, fon veren kurumların, sivil toplum kuruluşlarının (STK) ve sorumlu özel sektörün daha fazla pozitif sosyal etki yaratabileceklerine inanıyoruz.

KUSIF olarak yürüttüğümüz önemli çalışmalardan biri de Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kurulmasına yönelikti. KUSIF’in öncülüğünde kurulan Türkiye Sosyal Etki Grubu, sosyal etki aktörlerinin pozitif sosyal etkilerinin artmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Sosyal etki aktörlerinin sosyal etki ölçümlemesi ve ölçümleme sonuçlarının kullanımı konularında birbirinden öğrenme, paylaşma ve uygulama ağına sahip olması bizim için oldukça önemli. Çünkü böylece ekosistemin sosyal etki ölçümleme ve yönetebilme pratiğini benimsemesi sağlanabilir ve sosyal etki aktörlerinin sosyal etki üzerine çalışmanın faydaları konusunda farkındalıkları artabilir. Ayrıca Türkiye Sosyal Etki Grubu, sosyal etki aktörlerinin sosyal etki ölçümlemesinin ve yönetiminin araçlarını bilmelerini ve sosyal etki ölçümlemesi hakkında Türkçe kaynaklara erişimlerinin artmasını da amaçlıyor.

3 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Sosyal Etki Ölçümleme Konferansı’nda Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun yapısı, ihtiyaçları ve sunacağı imkânları ilk kez tartışma fırsatı bulduk ve konferanstan elde ettiğimiz çıktılarla grubun oluşturulması için ilk adımları attık. Bu kapsamda Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun oluşturulmasına yönelik bir çalışma grubu oluşturduk ve bu grup, uzun süre çalışmalarını sürdürdü.

Yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Nisan 2017’de grubumuzu KUSIF, Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı öncülüğünde kurduk. Grup, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Ashoka Türkiye, Adım Adım, Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve bağımsız uzmanlardan oluşan ilk üyeleriyle çalışmalarına başladı. Grubun çalışmalarından ve bu çalışmaların sonuçlarından haberdar olmak, paylaşımlarda bulunmak ve geri bildirim almak için ise erşime açtığımız sosyaletkianalizi.com web portalının önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz.

“Sosyal Etki Kolaylaştırıcısı” olma hedefimizin bir ürünü olan ve sosyal etki alanında kapasite artırmak, ağ kurmak, ana dilimizde kaynak oluşturmak, kaynağa erişimi kolaylaştırmak, bilgi ve beceri geliştirmek yönündeki ihtiyaçları gidermek için erişime açtığımız sosyaletkianalizi.com portalı ve Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun birbirini besleyen ve güçlendiren çalışmalar ortaya koyacağına inanıyoruz.

GRUP ÜYELERİ

Kurucu Üyeler 

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF)KUSIF’in vizyonu STK’lar, fon veren kurumlar, sosyal girişimler, özel sektör kuruluşları için faaliyetlerin ve girişimlerin öncelikle sosyal etkilerinin hesaba alınarak planlanması ve etki odaklı çalışmanın bu kişi ve kuruluşların çalışma prensiplerine entegre edilmesidir. KUSIF, Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun kuruluşuna da öncülük etmektedir ve sosyal etki ölçümlemenin standartlarını belirlemek üzerine çalışmaktadır.

Yaşama Dair Vakıf (YADA)YADA, “bilgi” ile “toplum” arasında köprü olma vizyonu ile 2005 yılında kuruldu. YADA, toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin bilgi üretmeyi ve bunları uygulamaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Mikado Sürdürülebilir Kalkınma DanışmanlığıMikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, 2007 yılından beri, sürdürülebilir kalkınmaya hizmet eden, kaynakların mobilize edilmesi ve işbirlikleri geliştirilmesiyle sosyal etkiyi maksimize eden, çok boyutlu sosyal fayda yaratan ve toplumsal dönüşüm yaratan ve bir sosyal girişimdir.

Üyeler

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)1993 yılında kurulan AÇEV , ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik eğitimleri ile iyi ve sağlıklı bir “erken çocukluk dönemi” geçirilmesi, daha gelişmiş bir toplum yaratılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacına yönelik faaliyetler gerçekleştirmektedir. AÇEV her çocuğu erken yaşlardan başlayarak potansiyelinin en üst seviyesine erişmesinieğitim yoluyla desteklemeyi hedeflemektedir.

Adım AdımAdım Adım, Mart 2008’de, yurtdışında “charity run” olarak bilinen kolektif yardımseverlik koşusunu Türkiye’de tanıtmak ve yaygınlaştırmak için kurulan ilk sivil toplum oluşumudur. Adım Adım Oluşumu, başta koşu olmak üzere yüzme, bisiklet, dağcılık gibi dayanıklılık gerektiren sporlar aracılığıyla ülkemizin önemli sosyal sorumluluk projelerine maddi kaynak ve tanıtım desteği sağlamaktadır.

Ashoka Türkiye: Ashoka, Bill Drayton tarafından 1980 yılında Washington, D.C.’de kurulan, sosyal girişimcileri destekleyen ve toplumda pozitif etki yaratan becerilerin yaygınlaşması için çalışan bir STK’dır. İlk sosyal girişimcileri 1981 yılında Hindistan’da seçen Ashoka, dünyanın ilk ve en prestijli sosyal girişimci ağıdır. Ashoka’nın beş kıtada, 36’dan fazla ülkede ofisi bulunmaktadır. Ashoka Türkiye ofisi, İstanbul’dadır.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)KAGİDER, girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir STK’dır. Kadının sadece ekonomik olarak değil politik ve sosyal olarak da güçlenmesini hedefler.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)TÜSEV 1993 yılında aralarında Türkiye’nin önde gelen vakıf ve derneklerinin bulunduğu 23 sivil toplum kuruluşu tarafından üçüncü sektörün yasal, mali ve işlevsel altyapısını geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

Bağımsız Uzmanlar

Ayşe Seda Müftügil Yalçın, Duygu Güner, Erhan Okşak, Zeynep Başer Kubiena