Dünyada ve Türkiye’de “sosyal etki ölçümlemesi” kavramı sivil toplum kuruluşlarının ilgi alanında giderek daha fazla yer alıyor, pek çok sivil toplum kuruluşu sosyal etkilerini en iyi şekilde ölçmenin ve ifade etmenin yollarını arıyor ve , bu amaçla çalışmalar yapıyor. KUSIF olarak biz de bu amaca hizmet eden; Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve “KUSIF 4 Adım Yaklaşımı” olarak adlandırdığımız bir sosyal etki ölçümleme yaklaşımı geliştirdik. Pek çok sivil toplum kuruluşuyla etkileşime geçme fırsatını bulduğumuz projemiz kapsamında, sivil toplum kuruluşlarının etki ölçümleme ihtiyacı olduğunu görmek bizi cesaretlendirdi ve yaptığımız çalışmanın uygulamaya olumlu etkileri olabileceğinin işaretlerini verdi.

1- Değişim Teorinizi Oluşturun

Öncelikle yaratmak istediğiniz değişimleri tanımlamanız, değişimlerin sonucunda ulaşacağınız sosyal etkiyi tanımlamanıza yardımcı olacaktır. Bunu anlamak için neyi amaçladığınızı açıkça ifade ederek yola çıkmanız gerekir. Nihai amacınızın gerçekleşmesi için gerekli değişimleri, bu değişimlere ulaşmak için yapacağınız faaliyetleri ve hangi değişimleri ölçeceğinizi belirlemeniz Değişim Teorisi ile mümkün olacaktır.

2- Göstergeleri Belirleyin

İkinci adımda oluşturduğunuz değişim teorisinde, ulaşmak istediğiniz değişimlerden hangilerinin sizler için önemli olduğuna karar vermelisiniz. Yarattığınız veya yaratmayı amaçladığınız her değişim ölçülmek zorunda değildir. Hangilerinin ölçülmesini istediğinize karar verdikten sonra bu değişimleri anlamanıza kolaylık sağlayacak göstergeleri tespit etmeniz gerekecektir.

3- Kanıt Seviyesi ve Değerlendirme Araçlarına Bakın

Üçüncü adım kanıt seviyesini ve değerlendirme araçlarını seçme aşamasıdır. Göstergelerin ölçülmesi için kullanılacak metodların belirlenmesi, güvenirlilik derecelerine göre ölçümleme tekniklerinin tespiti, nicel ve nitel verilen kullanılması bu adımı kapsar.

4- Etkinizi Değerlendirin

Dördüncü adım sosyal etkinizi değerlendirdiğiniz, verilerinizi analiz ettiğiniz ve tüm süreci gözden geçirdiğiniz adımdır. Sosyal etki analizinizi üçüncü şahıslara nasıl aktarırsanız, çalışma konunuzla ilgili alana nasıl bilgi sağlayabilirsiniz gibi soruları yanıtlayacağınız bir aşamadır.

KUSIF’in Sosyal Etki Ölçümlemesi “KUSIF 4 Adım” Yaklaşımı rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

Bize katılmak için aşağıdaki formu doldurunuz.