Fon Veren Kurumlar İçin Sosyal Etki Ölçümleme Rehberi

KUSIF’in “Fon Veren Kurumlar İçin Sosyal Etki Ölçümleme Rehberi” adlı çalışmasında fon veren kurumlarla fon alan kurumlar arasındaki ilişki şu şekilde açıklanıyor:

Sivil alana kaynak sağlayan kurumların sosyal etkileri, destekledikleri kurumların sosyal etkilerinden ayrı düşünülemez. Sosyal etki ölçümü, sivil toplum kuruluşları kadar fon verenlerin de kaynak yönetimini daha iyi ve etkili bir biçimde yapabilmesini sağlar. Fon verenlerin sağladığı maddi kaynak karşılığında yaratılan sosyal faydayı görebilmelerine olanak verir ve fon veren kuruluşlara stratejik rehberlik sunar.

Fon verenler, kanıta dayalı sosyal etki ölçümlemesi sayesinde yaratılmasına destek oldukları sosyal faydadan emin olur. Böylece sonraki dönemde geliştirecekleri fon politikalarını veriye dayalı ve daha etkin bir biçimde planlayabilir ve sivil alanı motive etmekte ve yönlendirmekte etkin rol alabilir. Fon veren kurumların verilen fonların yarattığı değişimi anlamak ve dağıtılan kaynağın en verimli şekilde kullanıldığını bilmek istemesi, sivil toplum örgütlerini de kendi etkileri üzerine düşünmeye sevk edecektir.

Çalışma, iki taraf içinde göz önünde bulundurulması gereken bilgileri içeriyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Sonraki Yayın:
Önceki Yayın:
Bu yazıyı yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir