Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF) Kasım 2012’de eğitim, araştırma ve işbirliği ile sosyal yaratıcılığı teşvik etmek ve sosyal etki yaratmak amacı ile kuruldu.

KUSIF olarak sosyal etki aktörleri olarak tanımladığımız sosyal girişimcilerin, fon veren kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve sorumlu özel sektörün daha fazla pozitif sosyal etki yaratabileceklerine inanıyoruz. Ancak ölçemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyeceğimiz gibi iyileştiremeyiz de. KUSIF olarak sektörde yaratmaya çalıştığımız değişim, sosyal etki aktörlerinin sosyal etkilerini ölçümleyebilmeleridir. Bu kapsamda sosyal etki ölçümleme ve yönetme alanında kapasite artıracak, ana dilimizde kaynak oluşturacak, kaynağa erişimi kolaylaştıracak, bilgi ve beceri geliştirecek projeler yürütmekteyiz.

Kısaca KUSIF sosyal etki ölçümleme ve yönetme konusunda Türkçe kaynak üretmekte, işbirliği adına sivil toplum, kamu ve sosyal girişimciler arasında ağlar geliştirmekte ve böylece sosyal etki aktörlerinin pozitif sosyal etkilerini artırmalarını hedeflemektedir. Ayrıca lisans öğrencileri için sosyal etki konulu dersler üretmekte ve Koç Üniversitesi’ni sürdürülebilir bir kampüs haline getirmek için çalışmalar yürütmektedir.

KUSIF tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz