KUSIF olarak yürüttüğümüz çalışmalarla, sosyal etki aktörlerinin sosyal etkilerini ölçümleyebilmeleri ve yönetebilmeleri konusunda değişim yaratmaya çalışıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projeler ve hazırladığımız yayınlarla bu alanı desteklemeyi “Sosyal Etki Kolaylaştırıcısı” olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, sosyal etki ölçümleme alanında kapasite artırmak, ağ kurmak, ana dilimizde kaynak oluşturmak, kaynağa erişimi kolaylaştırmak, bilgi ve beceri geliştirmek yönündeki ihtiyaçları tespit ettik ve bu ihtiyaçları gidermeye yönelik farklı bağlamlarda çalışmalar yürütüyoruz.

Sosyaletkianalizi.com portalı da bu ihtiyacı gidermeye yönelik olarak geliştirilmiştir. Portalda sosyal etki ölçümleme alanında KUSIF bünyesinde geliştirilen Türkçe kaynaklar, uluslararası alanda üretilen teoriler, ölçümleme metotları ve uygulama örnekleri paylaşılacaktır. Amaç, Türkçe ve yabancı kaynaklara erişimi bir merkezde toplamak, kaynakları düzenli olarak güncellemek ve bu sayede sosyal etki ölçümlemesini ve yönetimini herkes için erişilebilir ve uygulanabilir hale getirmektir.

Ayrıca portal Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun çalışmalarını da desteklemek üzere kurgulanmıştır. Sosyaletkianalizi.com portalı ile hem Türkiye Sosyal Etki Grubu’nun çalışmalarını beslemeyi hem de grubun çalışmalarının ulaşılabilir olmasını amaçlıyoruz.

Portal Nasıl Çalışıyor?

Sosyaletkianalizi.com portalından STK çalışanları, sosyal girişimciler, fon veren kurumlar, akademisyenler, özel sektör çalışanları, öğrenciler ve sosyal fayda yaratan, kendi etkisini görmek isteyen herkes faydalanabilir.

STK çalışanları, fon veren kurumlar, akademisyenler, özel sektör çalışanları, öğrenciler ve sosyal fayda yaratanlar arasında deneyim paylaşımının öneminden hareketle bu çevrimiçi, kablosuz, fiziksel beraberlik gerektirmeyen öğrenme metotu, uzun vadede Türkiye’deki aktörlerin, yarattıkları sosyal fayda yani etkileri hakkında daha bilinçli olmaları ve bundan yola çıkarak etkilerini artırmakta daha başarılı olmalarını sağlayacaktır.

Sosyaletkianalizi.com portalının genel içerik dili Türkçe’dir. Yurtdışından bulunan kaynaklar, çevirisi yapılmadığı sürece, orijinal dillerinde ve kısa Türkçe açıklamalarıyla sitede yer alır. Sitedeki diğer içeriklerden farklı olarak, Eramus + Strategic Partnerships for Youth programı altında “Know Your Impact” projesi için üretilen “Genç Sosyal Girişimciler İçin Sosyal Etki Ölçümleme Araçları” içeriği Türkçe, İngilizce ve Estonca dillerinde yayınlanacaktır.