Sosyal Etki Ekosistemindeki Farklı Paydaşlar İçin Sosyal Etki Analizi Neden Önemlidir?

 • Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Girişimciler
 • Sosyal etki analizi, STK’ların ve sosyal girişimcilerin operasyonlarına daha bütünsel olarak bakmalarını ve sosyal fayda yaratma misyonlarını daha iyi şekilde yerine getirmelerini sağlar. Bunun için ölçümleme yapan kişi ve kuruluşlar, etkisi yüksek olan aktivitelere devam ederken, etkisi düşük olanlarlardan vazgeçebilir, geri kalanları da geliştirerek zaman ve para kaybını en aza indirebilirler.

  Ayrıca, topluma ve çevreye sağladıkları faydanın ikna edici kanıtlarını bulan STK ve sosyal girişimciler, bağışçılar, yatırımcılar ve fon veren kuruluşlar nezdinde daha güvenilir olur. Uzun vadede sektördeki rekabet de göz önüne alındığında yaratılan sosyal etkinin iletişiminin yapılması bir kuruluşun kaynak bulmasında önemli rol oynar. Bu nedenle sosyal etki analizi yalnız organizasyonların etkilerini kontrol etmesi ve kaynak israfını engellemek için değil, finansal açıdan ayakta kalabilmesi için de giderek artan bir önem taşır.

 • Özel Sektör Kuruluşları
 • Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu yeni sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın, özel sektör kuruluşlarının katılımı olmadan, imkansız olduğu anlaşılmıştır. Bunun sonucu olarak, BM çeşitli programlarıyla özel sektörü sosyal problemlere KSS’nin ötesinde bir bakış açısıyla bakmaya teşvik etmektedirler. Bu yeni bakış açısı kapsayıcı iş modelleri çerçevesinde şekillenmektedir. Kapsayıcı iş modelleri, dar gelirli, fakir kesimlerin şirketlerin iş modellerinde üretici ya da tüketici olarak konumlandırılması ve bu yolla şirket karlarından vazgeçmeden, tam tersine karlı bir şekilde sosyal problemlere çözüm bulması şeklinde açıklanmaktadır. Bu modelin kurulması ve işlemesi sonucu oluşan değişikliklerin tespiti ve iletişimi için yine sosyal etki analizi uygulaması gereklidir.

 • Fon Veren Kuruluşlar, Bireysel ve Kurumsal Bağışçılar
 • Fon verilen kişi ve kuruluşlardan yarattıkları etkiye dair geribildirim vermeleriyle, fon verenler de kaynak yönetimlerini daha iyi ve etkili bir şekilde yapabilirler. “Sosyal geri dönüş” terimi maddi kaynak karşılığında geri dönen sosyal fayda algısını tanımlamak için kullanılır. Tıpkı “finansal geri dönüş” gibi kurum için kritik bilgiler ve başarıya rehberlik edecek göstergeleri içerir. Böylece fon veren kuruluşlar sektörü görmek istedikleri değişim yönünde motive etmekte ve yönetmekte beceri kazanır.

 • Toplumsal ve Bütüncül Sosyal Fayda Yaratımı için Ortak Ölçümlemenin Önemi
 • Ortak ölçümleme yönteminde farklı kuruluşların benzer sosyal konular üzerine geliştirdikleri insiyatiflerin gerçekleştirilmesi sürecinde yarattıkları değişimleri ölçümleyebilmek için ortak sonuç/değişimler ve ortak göstergeler kullanılmasını içerir.

  Bu süreç ortak yaklaşım elde etmek için katılım ve işbirliği gerektirir. Ortak ölçümleme, etki ölçümleme için birden fazla organizasyon tarafından kullanılabilecek herhangi bir aracı kapsar. Bu yöntemin nihai amacı, sosyal sorunların çözümü için nelerin işe yaradığına dair geniş çapta ve paralel zamanda bilgiler derlemektir. Karşılaştırılabilir ve güçlü verilere sahip olmak, farklı sosyal meselelerle mücadele etmek için gerekli olan farklı müdaheleleri keşfetmekte bize yardımcı olabilir.