MLMM kapsamında elde ettiğimiz ilerlemeyi ölçümlemek, projeyle ürettiğimiz toplumsal etkiyi görmek ve edindiğimiz derslerle projeyi daha ileriye götürmek üzere gerçekleştirdiğimiz izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında ilk dört yıla ilişkin olarak oluşturduğumuz bu rapor, projemizin mevcut durumunu gözler önüne seriyor.

PDF’e ulaşmak için tıklayın…