Baba Beni Okula Gönder Projesi Etki Analizi Yönetici Raporu

Aydın Doğan Vakfı tarafından yürütülen Baba Beni Okula Gönder (BBOG) sosyal sorumluluk projesi 10. yılını tamamlarken, projenin yarattığı sosyal etkiyi ölçmek amacıyla bir dizi araştırma çalışması yürütüldü. Kasım 2014-Mart 2015 döneminde yürütülen araştırmaların temel amacı BBOG projesinin sosyal etkisini “proje yararlanıcılarının üzerindeki etkisinin yanı sıra toplum ve öğretmenlerin etkinlikler hakkındaki algısını değerlendirerek ölçmek” olarak tanımlanmıştı.

Sosyal etki analizine kullanılmak üzere yürütülen araştırmalarda BBOG projesinin başta BBOG yurtlarında faydalanan genç kızlar üzerindeki etkisi olmak üzere, toplum ve diğer paydaşlar nezdindeki algısı da araştırıldı. Soru formları Infakto RW tarafından hazırlandı ve saha uygulamasında kullanılmadan önce işlerlikleri ön çalışmalarla test edildi.

Saha araştırma çalışmalarının başlıca amaçları şöyleydi:
– BBOG yurtlarından yararlanan mezun gençlerle, yararlanmamış gençler arasında çeşitli konularda istatistiksel anlamlılık taşıyan farkların gözlemlenmesi;
– BBOG yurtlarından yararlanmış gençlerin, bu yurtlara dair geriye dönük değerlendirmelerinin alınması;
– BBOG yurtlarından halen yararlanmakta olan genç kızların yurtlara dair algılarını ve değerlendirmelerinin öğrenilmesi.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Sonraki Yayın:
Önceki Yayın:
Bu yazıyı yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir