Kalkınma Programlarının Değerlendirmesinde Etki Analizi Yöntemleri ve Türkiye’de Uygulamalar

Dr. Meltem A. Aran liderliğinde, Dr. Güneş Aşık, Dr. Gökçe Baykal, Dr. İrem Güçeri, Dr. Murat Kırdar, Dr. Beyza Polat ve Nazlı Aktakke’nin katkılarıyla hazırlanan kitap Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi” kapsamında yayınlanan kitapta, niceliksel ve niteliksel etki değerlendirme yöntemlerini uygulamalı olarak anlatılıyor ve Türkiye’de bu konu ile ilgili yapılmış olan akademik çalışmalardan örneklere yer veriyor.

Etki değerlendirme çalışmaları günümüzde kanıta dayalı politika yapma süreçlerinin önemli bir parçasıdır. Küresel olarak da gelişen ve yaygınlaşan bu çalışmalar, projelerin girdilerinden ziyade proje çıktı ve sonuçlarına odaklanmaktadır. Bu çalışmalardan çıkan sonuçlar ışığında uygulanan kamu politikaları revize edilmekte ve ölçülebilir performans ve sonuç göstergeleri ile yenilenmektedir. Bu çeşit ölçümler hem ulusal hem de uluslararası seviyede bir yandan kalkınma hedeflerinin değerlendirilmesinde kullanılmakta öte yandan bu göstergeler sayesinde şeffaflık ve hesap verilebilirliğin artırılması, bütçe kararlarının alınması (ve revize edilmesi) ve yeni politikaların oluşturulması mümkün olabilmektedir.

Türkiye’de yerel kalkınma politikaları, 2006’dan beri Kalkınma Ajansları tarafından verilmeye başlanan proje fonları ile proje bazlı kalkınma modeli üzerinden yürütülmeye başlanmıştır. Kaynakların “etkin ve verimli” kullanılması açısından kaynak aktarılan projelerin etkilerinin ölçümlenebilmesi önemlidir. Etki değerlendirme çalışmaları önümüzdeki yıllarda Kalkınma Ajanslarında ve diğer kurumlarda daha sık ve etkin olarak kullanılmaya başlandığında konuyla ilgili bir kaynak kitap olarak faydalı olacağı düşünülerek “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Kalkınma Ajansları Gelişiyor Projesi” kapsamında bu kitap hazırlanmıştır. Kitap niceliksel ve niteliksel etki değerlendirme yöntemlerini uygulamalı olarak anlatmakta ve Türkiye’de bu konu ile ilgili yapılmış olan akademik çalışmalardan örneklere yer vermektedir.

 

Kitabın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Sonraki Yayın:
Önceki Yayın:
Bu yazıyı yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir