Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Etki Ölçümleme Algısı ve Pratiği

Türkiye’de ve dünyada “Sosyal Etki Ölçümlemesi” kavramı artan bir şekilde sivil toplum kuruluşlarının ilgi alanına girereken, pek çok sivil toplum kuruluşu sosyal etkilerini en iyi nasıl ölçebileceklerini ve ifade edebileceklerini düşünerek çalışmalar yapıyor. KUSIF’in çalışmasında sivil toplum kuruluşları “devletin vesayeti olmadan vatandaşların sivil hak ve özgürlükler içinde ortak çıkar ve toplumsal iyi için örgütsel birliktelikler olarak tanımlanıyor. Yürütülen anket ise beş bölümden oluşuyor.

Birinci bölümde, seçilen kuruluşların demografik özellikleriyle ilgili sorular sorulmuş ve başlıca faaliyet alanları ortaya çıkarılıyor. İkinci bölümde kuruluşların sosyal etki ölçümlemesine dair yaklaşımları sorgulanıyor. Üçüncü bölümde, seçilen kuruluşların raporlama çalışmalarının derinliği ve izleme değerlendirme ve/veya sosyal etki analizinin yaygınlığı değerlendiriliyor. Dördüncü bölümde, izleme-değerlendirme ve/veya sosyal etki ölçümlemesinin nasıl yapıldığı ve nerelerde paylaşıldığı hangi ölçüm metotlarının kullanıldığı, ne kadar bütçe ayrıldığı, hangi destekçilerin bütçe sağladığı, STK’ların hangi motivasyonlarla ve kimler için izleme-değerlendirme ve/veya sosyal etki ölçümlemesi yapıldığı araştırılıyor; son bölümde ise kuruluşların izleme-değerlendirme ve/veya sosyal etki ölçümlemesi yaparken karşılaştığı sorunların ve ihtiyaçların bir listesi oluşturulmuştur.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz

Sonraki Yayın:
Önceki Yayın:
Bu yazıyı yayınlayan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir